Oude waterput Sint Pieter terug gevondenHij verdween in 1936 pardoes onder de grond: de waterput bij Fort Sint Pieter. Het gaat om een put die vermoedelijk ergens in de negentiende eeuw is aangelegd en tot het begin van de twintigste eeuw in gebruik is gebleven. In het kader van de werkverschaffing destijds werden alle resten van de vestingwerken grondig geëgaliseerd. Bij de werkzaamheden rond het fort op de Sint Pietersberg in Maastricht, dat in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, is de indrukwekkende onderbouw weer bovengronds gekomen. Toen de vesting Maastricht in 1867 werd opgeheven is het Fort Sint Pieter in onbruik geraakt en werd de waterput tot het begin van de 20e eeuw vooral gebruikt door bewoners van de huisjes rond het fort.

De komende tijd wordt bekeken hoe de gevonden resten een plek krijgen in de nieuwe inrichting van het gebied. Daarnaast wordt het historische pad vanaf de Luikerweg naar het fort in ere hersteld. Wederom een stukje geschiedenis dat tot leven komt!

<< Terug

NIEUWS
Leukste uitje van Nederland
Beste Uitje 2018
Culturele hotspot volgens BankGiroLoterij
Grotten Zonneberg en de Kluis in Weg Zijn Wij - VRT1