ENCI stelt inrichting kalkgraslanden aan noordzijde ENCI-groeve uit vanwege broedende OehoeENCI heeft de inrichting van kalkgraslanden aan de noordzijde van de ENCI-groeve in Maastricht, tijdelijk stilgelegd in verband met een broedende Oehoe. De nestlocatie bevindt zich in tegenstelling tot voorgaande jaren niet in de Oehoevallei maar in een nis in de noordwand van de groeve, ten zuiden van de Oehoevallei. Door de broedende Oehoe zal de inrichting van de kalkgraslanden, één van de uitvoeringsmaatregelen van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied, een aantal maanden worden uitgesteld. ENCI heeft hierover nauw overleg gevoerd met Natuurmonumenten en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied.


 
Om deze kalkgraslanden te kunnen realiseren, moet ENCI eerst een oud silexdepot op deze locatie ontmantelen. Eind februari heeft ENCI dit depot gerooid. Onder begeleiding van een ecoloog werd bovendien de toplaag met daarin zaden van planten verwijderd en verplaatst naar een andere plek in de groeve. Aanstaande woensdag zou ENCI starten met de grondverplaatsing waarna de kalkgraslanden ingericht zouden worden. Nu Natuurmonumenten tijdens een veldbezoek de broedende Oehoe heeft aangetroffen, heeft ENCI de ontmanteling van het silexdepot tijdelijk stilgelegd. Hiermee volgt het bedrijf het advies van Natuurmonumenten en Bureau Regelink Ecologie & Landschap om graafwerkzaamheden in een straal van 200 meter rondom het nest uit te stellen totdat het nest door de jongen verlaten is.
 
Hoe gaat het nu verder?
Naar verwachting verlaten de ouders en hun jongen het nest op zijn vroegst begin juni. ENCI heeft in overleg met Natuurmonumenten en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied besloten om na de bouwvak de werkzaamheden weer op te pakken. Er wordt dan voor gezorgd dat recreanten en andere bezoekers van de groeve de nestlocatie niet van dichtbij kunnen benaderen. Zo zullen bij de afwerking van het kalkgrasland bijvoorbeeld doornstruiken worden geplaatst ter bescherming van de nestlocatie tegen recreanten.
 
Mogelijke gevolgen voor de bouw van de trap
In het kader van het Plan van Transformatie van het ENCI-gebied wordt in 2014 en 2015 aan de noordkant van de groeve bovendien gebouwd aan een 40 meter hoge trap tussen de Sint-Pietersberg en de ENCI-groeve (zie www.enci.nl). Ook deze werkzaamheden zullen pas starten nádat de jongen het nest hebben verlaten. Bij het ontwerp en de positionering van de trap zal rekening worden gehouden met de nestlocatie.
<< Terug

NIEUWS
Leukste uitje van Nederland
Beste Uitje 2018
Culturele hotspot volgens BankGiroLoterij
Grotten Zonneberg en de Kluis in Weg Zijn Wij - VRT1